"De Lotus"
       
Vooral de schilderijen van lotusbloemen (zie in Galerie) in aquarel en acryl van Margreet stralen veel licht uit.

 
De lotus is een symbool van volmaaktheid en verlichting. In de schilderijen veranderen de lotusbloemen steeds van kleur en nemen allerlei vormen aan, groeiend naar het licht. Ontkiemend in de donkere modder, groeiend door het troebele water naar boven, op zoek naar lucht en licht. Het licht van de zon helpt om tot volle bloei te kunnen komen. De wortels stellen symbolisch de onverbrekelijke verbondenheid voor. De bloemkroon verzinnebeeldt expansie en verwezenlijking in het rijk van het licht .
De lotus is tevens het symbool voor het heden, het verleden en de toekomst, aangezien één en dezelfde plant tegelijkertijd bloemknoppen, bloemen en zaden heeft. Ze bevat zowel de mannelijke als vrouwelijke krachten. Op deze wijze vormt ze een geheel en wijst ze de weg van het licht.
Margreet weet wat de lotusbloem haar wil vertellen; de lotus mag een middel zijn tot spirituele groei en helpt een ieder op zijn eigen wijze naar bewustwording en vervolmaking.
De schilderijen hebben een dubbele functie. Ten eerste dragen ze bij het tot het transformatieproces van spirituele groei voor een ieder die ze bekijkt en daarnaast geven ze de omgeving waarin ze hangen een blije en ontspannen sfeer.

Wanneer jij ook je eigen lotus wenst, dan is dat mogelijk. Neem een babyfoto mee waar je het liefst alleen op staat. Ik stem me dan af op jouw energie en schilder dan jouw persoonlijke zielelotus.